पुनरुज्जीवन

माणुसकीचं, आणि त्यामुळेच बहरणाऱ्या संबंधांच!

संबंध

नकोसे वाटूनही हवेसे असणारे…

समुद्र

अनंत, अस्थिर आणि आकर्षक….. हे जल आहे की आहे खरंच ‘जीवन’?

माझं पहिलं प्रेम

आपल्या आयुष्यात अगणित कथानकं येतात, जातात अथवा घडतात. त्या पैकीच हे एक.. जे माझ्या आयुष्यात आलं वं घडलं पण…. गेलं नाही.